Жилищата у нас с 11,5% поскъпване през първото тримесечие

Индексът на цените на жилищата (ИЦЖ) през първото тримесечие на тази година се е повишил с 10,5 на сто в Европейския съюз и с 9,8 на сто в еврозоната в сравнение със същия период на 2021 г. Това сочат най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, цитирани от БТА.Резултатът бележи най-високото тримесечно увеличение на индекса в ЕС на годишна основа от четвъртото тримесечие на 2006 г., а за еврозоната това е съответно максимум от 2005 г., когато започва да се води такава статистика.Индексът на цените на жилищата се измерва на национално ниво. Той включва всички жилищни имоти, купени от домакинствата (апартаменти, еднофамилни къщи, редови къщи и др.) – и новопостроени, и съществуващи, независимо от крайната им употреба, и от предишните им собственици. Изследването обхваща агенции за недвижими имоти, строители и инвеститори в жилищно строителство, както и данни от общински служби. За да направи сравнение между различните страни членки на ЕС, Евростат взима предвид хармонизирания индекс на цените на жилищата, като данните не са сезонно коригирани.През четвъртото тримесечие на 2021 г. ИЦЖ се повиши с 10,1 на сто в ЕС и с 9,4 на сто в еврозоната.През януари-март 2022 г., спрямо предходното тримесечие, показателят се е покачил с 2,1 на сто в ЕС и с 1,7 на сто във валутния съюз.В България ИЦЖ през първото тримесечие на тази година бележи годишно увеличение с 11,5 на сто. Това представлява ускорение спрямо предишните тримесечия, като през октомври-декември 2021 г., отново в годишно изражение, ръстът бе 9,4 на сто.През януари-март 2022 г. родният ИЦЖ регистрира растеж от 5,2 на сто спрямо предходното тримесечие. Страната ни заема третото място сред страните с най-голям ръст на ИЦЖ на тримесечна основа.

Динамика на ИЦЖ сред страните от ЕС

Всички страни членки на ЕС, за които има налични данни, отчитат годишно поскъпване на жилищата през първото тримесечие на годината. При 17 от тях то надхвърля 10 на сто (включително в България). Най-ниско увеличение на цените е регистрирано в Кипър (+1,1 на сто), Финландия (+4,3 на сто) и Италия (+4,6 на сто). На другия край на скалата с най-рязко покачване са Чехия (+24,7 на сто), Естония (+21,0 на сто) и Унгария (+20,6 на сто).В сравнение с предходното тримесечие цените също се повишават във всички държави от Общността. Най-ниско увеличение се наблюдава в Малта (+0,4 на сто), Кипър (+0,5 на сто) и Германия (+0,8 на сто), докато най-много са нараснали цените в Естония (+7,1 на сто), Унгария (+6,7 на сто) и България (+5,2 на сто).Същевременно и наемите на жилища в ЕС отбелязват ръст през първото тримесечие на 2022 г. – с 1,4 на сто спрямо същия период година по-рано.Между 2010 г. и второто тримесечие на 2011 г. и индексът на цените на жилища, и наемите в ЕС следват сходно развитие, но от второто тримесечие на 2011 г. данните сочат значително разминаване на индикаторите. Докато наемите са се увеличили стабилно през периода от второто тримесечие на 2011 г. до първото тримесечие на 2022 г., то цените на жилищата регистрират значително колебание.След рязък спад между второто тримесечие на 2011 г. и първото на 2013 г., ИЦЖ остана относително стабилен в периода 2013-2014 г. Последвалото ускорено покачване на цените в началото на 2015 г. бележи началото на тенденция, продължаваща и до настоящата година, а именно: ИЦЖ се увеличава много по-бързо от темпа на цените на наемите, посочва Евростат.За периода от 2010 г. до първото тримесечие на 2022 г. наемите са се увеличили със 17 на сто, а ИЦЖ – с 45 на сто.За същия период жилищата са поскъпнвали над двойно в Естония, Унгария, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва и Австрия, като темпът им на увеличение е по-бърз от ръста на наемите в 19 от страните членки на ЕС.Същевременно за същия 12-годишен период ИЦЖ се е повишил в 24 страни от ЕС и се е понижил едва в три. Най-големи са ръстовете в Естония (+174 на сто), Унгария (+152 на сто) и Люксембург (+131 на сто). Намаление записват Гърция (-23 на сто), Италия (-10 на сто) и Кипър (-8 на сто).При сравнение на наемите през първото тримесечие на 2022 г., спрямо същите месеци на 2010 г., се забелязват увеличения при 25 страни от ЕС, докато спадове има само в две страни: Гърция (-25 на сто) и Кипър (-1 на сто). За указания период най-много са нараснали наемите в Естония (+177 на сто), Литва (+127 на сто) и Ирландия (+77 на сто).

Reviews

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

User Login

Lost your password?
Cart 0